Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.09.2022 20:26

Karta obstarávania #2020-76
Opláštenie budovy

Informácie

ID zákazky
9144
Názov predmetu
Opláštenie budovy
Číslo spisu
2020-76
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
55 500,00 EUR
Hlavný CPV
45262650-2 - Práce na obvodových konštrukciách/obkladoch
Doplňujúci CPV
45330000-9 - Kanalizačné a sanitárne práce
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác opláštenia časti oceľovej haly typu Jeseník vlnitým plechom s 3 vstupnými bránami pre vozidlá, 2 dverami pre obslužný personál a presvetľovacím pásom z polykarbonátu, oprava podlahy asfaltom, dodanie a napojenie nového rozvádzača, doplnenie elektroinštalácie o svietidlá, zásuvkové rozvody 230V a ohrev spodnej koľajnice brán. Dažďové vody z priestoru za halou budú zachytávané povrchovým žľabom a zaústené kanalizáciou do jestvujúcej šachty. Bude potrebná zmena dažďových žľabov a zvodov. Realizácia opláštenia časti haly podľa vypracovanej projektovej dokumentácie .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.10.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918110319

Dokumenty