Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.05.2024 06:58

Karta obstarávania #MK/A/2020/20610
Oprava strešného plášťa pavilónu B v MŠ Dénešova 53, Košice

Informácie

ID zákazky
9492
Názov predmetu
Oprava strešného plášťa pavilónu B v MŠ Dénešova 53, Košice
Číslo spisu
MK/A/2020/20610
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 143,97 EUR
Hlavný CPV
45261910-6 - Opravy striech
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

oprava havarijného stavu strešného plášťa v pavilóne B v MŠ Dénešova 53, v zmysle výkazu výmer – príloha č.1 a v súlade s minimálnymi požiadavkami na hydroizolačnú fóliu – príloha č.2.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.11.2020 08:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Košice
Adresa
Trieda SNP 48/A
Košice
040 11, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Katarína Chovanová
katarina.chovanova@kosice.sk
+421 556419236

Dokumenty