Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 20:33

Karta obstarávania #HaMi 80/2020
Náradie

Informácie

ID zákazky
9987
Názov predmetu
Náradie
Číslo spisu
HaMi 80/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Predpokladaná hodnota
52 683,68 EUR
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44510000-8 - Nástroje
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
42413200-6 - Hydraulické zdviháky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodanie nového tovaru v neporušených obaloch, a to dielenského ručného, pneumatického a elektromechanického náradia používaného v opravárenských dielňach, ktoré je potrebné pri opravách v rozsahu podľa dokumentu Príloha č. 1 – Technická špecifikácia, v čiastkových dodávkach s naložením, dopravou a vyložením na miesto určenia podľa špecifikácie verejného obstarávateľa.
Z dôvodu potreby zabezpečenia kvality je každé náradie opísané katalógovým číslom výrobcu, uvedený opis definuje minimálne parametre výrobku. Obstarávateľ umožňuje aj ekvivalentné výrobky s presným odkazom na výrobcu a parametre ekvivalentného výrobku.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Konkrétny výrobok podľa katalógového čísla je určený ako štandard pre definovanie minimálnych parametrov prípadného ekvivalentného výrobku. Umožňuje sa predloženie ekvivalentného výrobku s minimálnymi parametrami uvedenými odkazom na konkrétny výrobok. Pri predložení ekvivalentného výrobku je potrebné doložiť odkaz na výrobcu (predajcu), odkaz na konkrétne parametre výrobku a predloženie certifikátu pre použitie výrobku v EU.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.12.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
15.12.2020 13:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 250110584

Dokumenty

Časť 1. Ručné náradie a nástroje

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 834,39 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44510000-8 - Nástroje
44511000-5 - Ručné nástroje
44512940-3 - Sada náradia
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 2. Ručné náradie a nástroje

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 036,64 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42651000-4 - Pneumatické ručné nástroje
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 3. Elektromechanické náradie a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 362,29 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 4. Hydraulické, elektromechanické náradie a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 612,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42413200-6 - Hydraulické zdviháky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
44512000-2 - Rôzne ručné nástroje
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 5. Ručné náradie a nástroje

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 434,69 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 6. Ručné náradie a nástroje

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 909,94 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 7. Ručné náradie, nástroje a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 096,66 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 8. Elektromechanické náradie a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
468,57 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 9. Zváranie a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 988,18 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
44315100-2 - Príslušenstvo na zváranie
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 10. Elektromechanické náradie a príslušenstvo

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 995,40 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
42652000-1 - Ručné elektromechanické nástroje
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť 1. Ručné náradie a nástroje

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
6 944,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
43830000-0 - Mechanické náradie
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody