Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:56

Karta obstarávania #069/2020/§117
Čistiace a hygienické potreby pre potreby BPMK a potreby objektov v správe BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
9988
Názov predmetu
Čistiace a hygienické potreby pre potreby BPMK a potreby objektov v správe BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
069/2020/§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
50 097,00 EUR
Hlavný CPV
33760000-5 - Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a servítky
Doplňujúci CPV
42968000-9 - Dávkovače
39830000-9 - Čistiace výrobky
42968200-1 - Sanitárne (hygienické) dávkovacie stroje
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup a dodávka dávkovačov na mydlo a dezinfekciu, zásobníkov na toaletný papier, zásobníkov na papierové utierky, tiež dodávka čistiacich a hygienických potrieb pre potreby BPMK a potreby objektov v správe BPMK, s.r.o..

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Rámcová dohoda na dobu určitú, a to do 31.12.2021 alebo do vyčerpania vysúťaženého finančného limitu v € bez DPH podľa toho, čo nastane skôr.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Adela Liptáková
adela.liptakova@bpmk.sk
+421 908118623

Dokumenty