Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.06.2020 20:31

Karta veřejné zakázky #OVS 12/2020 Pe
Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 2. etapa

Informace

ID zakázky
6453
Název zakázky
Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 2. etapa
Číslo spisu VZ
OVS 12/2020 Pe
Režim veřejné zakázky
VZMR
Druh zadávacího řízení
VZMR
Druh veřejné zakázky
Stavební práce
Výsledek veřejné zakázky
Uzavření jednorázové smlouvy
Hlavní CPV kód
45000000-7 - Stavební práce
VZ je dělená na části
Ne
Elektronická aukce
Ne
Centralizované zadávání
Ne
NUTS
CZ - Česká republika
Předmět VZ

Zámek Bystřice pod Hostýnem, východní křídlo – sanace dřevěných stropů a krovu – 2. etapa

Popis předmětu VZ

Předmět plnění řeší 2. etapu konstrukční sanace části krovu a stropů nad 3. NP východního křídla hlavní zámecké budovy zámku Bystřice pod Hostýnem, kde byla odborným průzkumem diagnostikována ložiska biotických činitelů, a to dřevokazného hmyzu – tesaříka krovového v celé konstrukci krovu a dřevokazné houby – dřevomorky domácí ve stropu 3. NP a v pozednici. Navržená 2. etapa konstrukční sanace má za cíl nahradit degradované dřevěné historické konstrukce krovu a stropů 3. NP, tak aby bylo postupně zamezeno dalšímu šíření biotického napadení a zachráněny byly dosud nenapadené či pouze částečně napadené konstrukce. Kromě tesařských prací, ať už výměn dřevěných konstrukcí v celém rozsahu, či ve vybraných případech protéz (náhrad) dřevěných prvků, zahrnují stavební práce i bourací práce vč. demontáže stávající střešní krytiny z keramických bobrovek vč. nezbytných klempířských prvků a střešních výlezů. Po sanaci bude proveden nový střešní plášť s předpokladem využití zdravých kusů původní střešní krytiny.

Kritérium hodnocení nabídek
Nejnižší nabídková cena
Pro hodnocení je stanovena cena

Bez DPH

Způsob podání nabídky
Pouze elektronicky

Termíny a lhůty

Lhůta pro podání nabídek
11.03.2020 10:00:00

Zadavatel

Název organizace
Město Bystřice pod Hostýnem
Adresa
Masarykovo náměstí 137
Bystřice pod Hostýnem
768 61, Česká republika
Administrátor VZ
Bc. Renata Pechová
renata.pechova@mubph.cz
+420 573501941
Internetový odkaz na Profil zadavatele
https://profily.proebiz.com/profile/00287113

Dokumenty