Status: Zakończona

Czas serwera: 22.04.2024 06:51

Karta zamówienia #ZG.270.4.2023
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2024.

Informacje

ID zamówienia
49273
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudziniec w roku 2024.
Numer zamówienia
ZG.270.4.2023
Numer ogłoszenia EU
00679886-2023
Rodzaj procedury
Próg unijny zamówień
Tryb zamówienia publicznego
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Szacunkowa wartość zamówienia
25 274 860,59 PLN
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
45000000-7 - Roboty budowlane
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77211600-8 - Sadzenie drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
77600000-6 - Usługi myśliwskie
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Zamówienie podzielone jest na części
Tak
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Specyfikacja warunków zamówienia

Zgodnie z załączoną dokumentacją.

Szacunkowa wartość każdego z pakietów zawiera:
1) szacunkową wartość podstawowego zamówienia ustaloną na podstawie planu prowizorium jednostki oraz kosztorysów inwestorskich;
2) 30% wartości podstawowego zamówienia o którym mowa w pkt 1) - prawo opcji;
3) 50% wartości podstawowego zamówienia o którym mowa w pkt 1) - zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP;

Szacunkowa wartość podstawowego zamówienia dla każdego z pakietów:
PAKIET I- 6 071 686,47 PLN netto
PAKIET II- 5 874 383,93 PLN netto
PAKIET III- 7 406 605,25 PLN netto
PAKIET IV- 5 922 184,94 PLN netto

Cena

z VAT

Terminy

Termin składania ofert
14.12.2023 10:00:00
Planowane otwarcie ofert
14.12.2023 10:30:00

Zamawiający

Nazwa zamawiającego
PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec
Adres
Leśna 7
Rudziniec
44-160, Rzeczpospolita Polska
Osoba odpowiedzialna
Pan Janusz Foltys
janusz.foltys@katowice.lasy.gov.pl
+48 323008150
Link do profilu zamawiającego
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-rudziniec

Dokumenty

PAKIET I- usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Centawa, Płużnica, Ciochochowice, gospodarka łowiecka na OHZ

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
6 071 686,47 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45000000-7 - Roboty budowlane
77600000-6 - Usługi myśliwskie
77211600-8 - Sadzenie drzew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

PAKIET II- usługi z zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Nogowczyce, Proboszczowice i Świbie

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 874 383,93 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45000000-7 - Roboty budowlane
77211600-8 - Sadzenie drzew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

PAKIET III- Usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Paczyna, Łaskarzówka, Kozłów, Łącza, obsługi Punktu Alarmowo- Dyspozycyjnego (PAD) oraz wieży obserwacyjnej w Łączy

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
7 406 605,25 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45000000-7 - Roboty budowlane
75251120-7 - Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77211600-8 - Sadzenie drzew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy

PAKIET IV- usługi z zakresu zagospodarowania i użytkowania lasu w leśnictwach Ostropa, Sierakowice i Trachy

Status
Zakończona
Szacunkowa wartość zamówienia bez VAT
5 922 184,94 PLN
Wybór kryteriów oceny ofert
Najniższa cena
Aukcja elektroniczna
Nie
Główny CPV
77200000-2 - Usługi leśnictwa
Uzupełniające CPV
77210000-5 - Usługi pozyskiwania drewna
77211000-2 - Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211100-3 - Usługi cięcia drewna
77211200-4 - Transport dłużyc na terenie lasów
77211300-5 - Usługi selekcji drzew
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77230000-1 - Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77231000-8 - Usługi gospodarki leśnej
77231200-0 - Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600-4 - Usługi zalesiania
60000000-8 - Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
45000000-7 - Roboty budowlane
77211600-8 - Sadzenie drzew
Wynik zamówienia publicznego
Zawarcie jednorazowej umowy