Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.09.2021 18:57

Karta zákazky #IKT/NCZI/2020-001
IKT/NCZI/2020-001 Security sieťové zariadenia

Táto zákazka je súčasťou DNS #IKT/NCZI/2020 IKT pre potreby NCZI

Informácie

ID zákazky
10089
Názov predmetu
IKT/NCZI/2020-001 Security sieťové zariadenia
Kategória DNS
informačné systémy a severy
Číslo spisu
IKT/NCZI/2020-001
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
955 009,00 EUR
Hlavný CPV
48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy
Doplňujúci CPV
48800000-6 - Informačné systémy a servery
48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je kúpa bezpečnostných security sieťových zariadení vrátane dodania a základnej inštalácie (zahorenia) pre potreby verejného obstarávateľa.
Podrobnosti sú uvedené v prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, týchto súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
07.01.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Národné centrum zdravotníckych informácií
Adresa
Lazaretská 26
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81109, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Miriama Ištvánová
miriama.istvanova@nczisk.sk
+421 918184678

Dokumenty