Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 01.10.2023 20:56

Karta DNS #NL (DNS)2/2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)

Informácie

ID zákazky
10295
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky (COVID-19)
Číslo spisu
NL (DNS)2/2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 015-034463
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
1 677 800,00 EUR
Hlavný CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je najmä dodanie osobných ochranných pracovných pomôcok na ochranu zamestnancov pred ochorením COVID– 19, ktoré bude obstarávateľská organizácia presnejšie špecifikovať pri každej vyhlásenej konkrétnej zákazke .

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Poznámka

Obstarávateľská organizácia predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb obstarávateľskej organizácie. Objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci DNS predpokladá obstarávateľská organizácia v rôznom rozsahu podľa aktuálnej potreby v každej konkrétnej zadávanej zákazke v rámci DNS. Tovary budú dodávané v rozsahu a v závislosti od potrieb obstarávateľskej organizácie, podľa podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
18.02.2021 09:00:00
Plánované otváranie žiadostí
18.02.2021 10:00:00
Termín trvania vytvoreného a zriadeného DNS/obdobie na priebežné zaradenie do zriadeného DNS
18.01.2024 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Kristína Juhaszová
juhaszova.kristina@dpb.sk
+421 259501428

Dokumenty

Zákazky