Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 12.04.2021 19:05

Karta obstarávania #FNsP FDR/RVO/263/2021
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb

Informácie

ID zákazky
10743
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb
Číslo spisu VO
FNsP FDR/RVO/263/2021
Číslo z vestníka VO
Vestník č. 49/2021 - 17.02.2021, 13478-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 032-079228
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
918 000,00 EUR
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Osobné ochranné pracovné pomôcky vrátane súvisiacich služieb pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica na obdobie 24 mesiacov. Predmet zákazky je realizovaný v súvislosti s neustále sa zhoršujúcou pandemickou situáciou, ktorá sa týka šírenia ochorenia COVID-19

Predmet zákazky je rozdelený na tri časti v závislosti od požadovaných technicko-medicínskych a funkčných parametrov v nasledovnom rozsahu:

Časť č.1:
Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu v predpokladanom počte 260 000 ks
Respirátory FFP3 s výdychovým ventilom v predpokladanom počte 62 000 ks
Respirátory FFP3 bez výdychového ventilu v predpokladanom počte 48 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č.2:
Chirurgické rúška s gumičkou v predpokladanom počte 700 000 ks
Chirurgické rúška na úväzky v predpokladanom počte 600 000 ks

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Časť č.3:
Protibiologický overal s kapucňou v predpokladanom počte 38 000 ks
Návlek na obuv vysoký v predpokladanom počte 20 000 ks (1ks=1pár)

Súčasťou predmetu zákazky sú súvisiace služby:
- dodanie predmetu zákazky na určené miesto,
- protokolárne prevzatie a odovzdanie predmetu zákazky,
- odovzdanie dokumentácie,

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
18.03.2021 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
18.03.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Michal Bošeľa
mbosela@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty

Časť č.1: Respirátory FFP2 bez výdychového ventilu; Respirátory FFP3 s výdychovým ventilom; Respirátory FFP3 bez výdychového ventilu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
477 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č.2: Chirurgické rúška s gumičkou; Chirurgické rúška na úväzky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
129 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť č.3: Protibiologický overal s kapucňou; Návlek na obuv vysoký

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
312 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné odevy
35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody