Stav: Ukončená

Serverový čas: 26.06.2022 06:41

Karta obstarávania #MAGS OVO 43864/2021
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrás

Informácie

ID zákazky
11346
Názov predmetu
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrás
Číslo spisu
MAGS OVO 43864/2021
Číslo z vestníka VO
41978 - WYS, Vestník č. 200/2021 z 27.08.2021
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
66 225,00 EUR
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie dvoch (2) cyklotrás. Podrobné informácie o opise predmetu zákazky sa nachádzajú v Prílohe č. 5. súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné VO

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.09.2021 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
20.09.2021 11:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Adresa
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Zuzana Štanclová
+421 259356511
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6563

Dokumenty

Cyklotrasa R11 v úseku nadchod Botanická – Svrčia ulica

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
32 062,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Chodník a cyklotrasa R51 na Nábreží Ľubomíra Kadnára (Karloveské rameno, t. j. od Mosta Lafranconi po Klub Mark Twain).

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
34 163,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy