Stav: Ukončená

Serverový čas: 09.12.2023 19:59

Karta obstarávania #022/2021/VO-§117
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a služieb pre potreby BPMK, s.r.o.

Informácie

ID zákazky
12010
Názov predmetu
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a služieb pre potreby BPMK, s.r.o.
Číslo spisu
022/2021/VO-§117
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
29 000,00 EUR
Hlavný CPV
79521000-2 - Fotokopírovanie
Doplňujúci CPV
79800000-2 - Tlačiarenské a príbuzné služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Dodávka tlačiarenských zariadení a služieb pre potreby BPMK, s.r.o. Konkrétne sa jedná o 8ks zariadení z toho 1xA4 ČB s čítačkou kariet, 1xA4 farebná MFP s čítačkou kariet, 3xA4 farebná MFP bez čítačky kariet, 3xA3 farebná MFP s čítačkou kariet.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o prenájme tlačiarenských zariadení na dobu 32 mesiacov.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
07.05.2021 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
Adresa
Južné nábrežie 13
Košice
042 19, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Ladislav Lipták
ladislav.liptak@bpmk.sk
+421 557871350

Dokumenty