Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.04.2024 19:40

Karta obstarávania #KC-Nitra-2/21
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace

Informácie

ID zákazky
12844
Názov predmetu
Stavebné práce - Kreatívne centrum Nitra – kino Palace
Číslo spisu
KC-Nitra-2/21
Číslo z vestníka VO
30047 - WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
2 389 286,22 EUR
Hlavný CPV
45212000-6 - Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné stravovanie
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Objekt kina Palace sa nachádza v Pamiatkovej zóne mesta Nitra a je evidovaný ako nehnuteľnosť s pamiatkovou hodnotou. Cieľom rekonštrukcie objektu je odstrániť necitlivé stavebné zásahy do budovy realizované v neskorších etapách. Stavba bude po realizácii rekonštrukcie a prestavby súčasného objektu využívaná ako kreatívne centrum s prezentačnými a edukačnými aktivitami. Primárne cieľové skupiny kultúrneho centra budú profesionáli a študenti v scénických odvetviach, ale aj príbuzné odvetvia a verejnosť. Súčasťou objektu bude aj kaviareň, ktorá bude tvoriť samostatný prevádzkový celok.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
28.09.2021 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
28.09.2021 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Karol Meliška, Marcela Turčanová
karol.meliska@apuen.sk
+421 948243889
Ďalšie kontakty
turcanova@apuen.sk

Dokumenty