Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:27

Karta obstarávania #OB21MAL023
KULTÚRNY DOM MALACKY

Informácie

ID zákazky
12861
Názov predmetu
KULTÚRNY DOM MALACKY
Číslo spisu
OB21MAL023
Číslo z vestníka VO
35624 - MNA
Číslo z vestníka EU
2021/S 141-375740
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná sútaž návrhov
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
416 748,00 EUR
Hlavný CPV
71200000-0 - Architektonické a súvisiace služby
Doplňujúci CPV
71220000-6 - Návrhárske a architektonické služby
71420000-8 - Územné architektonické služby
71221000-3 - Architektonické služby pre budovy
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Cieľom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ )
› je získať architektonický návrh Kultúrneho domu Malacky (ďalej aj „KD Malacky“), ktorý sa stane základným podkladom na dodanie kompletnej projektovej dokumentácie a autorského dohľadu.

Predmetom súťaže návrhov je
› v prvom kole urbanisticko-architektonické koncepčné riešenie širšieho verejného priestoru v okolí KD Malacky, jeho parteru, funkcií, prevádzky a hmôt
› v druhom kole podrobnejšie architektonické riešenie KD Malacky.

Termíny

LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 1. KOLO
14.10.2021 23:59:59
LEHOTA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV – 2. KOLO
26.01.2022 23:59:59
Plánované otváranie ponúk
27.01.2022 00:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Malacky
Adresa
Bernolákova 5188
Malacky
90101, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Branislav Šarmír
malacky.sarmir@obstarame.proebiz.com
+421 903299288

Dokumenty