Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 24.09.2021 17:58

Karta obstarávania #RVO/1462/2021
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA

Informácie

ID zákazky
13074
Názov predmetu
Lieky pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI A IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA
Číslo spisu
RVO/1462/2021
Číslo z vestníka VO
č. 154/2021; 31076 - MST; z dňa 06.07.2021
Číslo z vestníka EU
2021/S 126-331201; 02.07.2021
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
139 409,5000 EUR
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
33621300-2 - Antianemické prípravky
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
33622200-8 - Antihypertenzíva
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica v rozsahu ANTIANEMIKÁ, SOLI a IONY, VAZODILATANCIA, HYPOTENZÍVA . Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 45 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v časti C – Opis predmetu zákazky „ týchto súťažných podkladov.
Pri časti č. 45 pri indikačnej skupine HYPOTENZÍVA – Antihypertenzíva verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na všetky požadované položky/jednotlivé uvedené druhy liekov v danej časti. Pri tejto časti č. 45 verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektoré položky/niektoré jednotlivé druhy liekov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
17.08.2021 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
17.08.2021 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
Adresa
Nám. L.Svobodu 1
Banská Bystrica
975 17, Slovenská republika
Procesný garant
Ing Katarína Husíková
khusikova@nspbb.sk
+421 484413240

Dokumenty

1. Sacharózový komlex hydroxidu železitého 20mg/1 ml, sol inj 5ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 184,8000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

2. 50 mg železa vo forme železitej karboxymaltózy/ 1 ml sol ijf 10 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
30 644,2800 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

3. Síran železnatý 100mg + kyselina L-askorbová 60 mg tbl flm

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
645,2400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

4. Kyselina listová tbl obd 10 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
553,7000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

5. Hydroxid železitý 50mg/ml gto por 30ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
35,2000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33621300-2 - Antianemické prípravky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

6. Dihydrát chloridu vápenatého sol inj 10 ml, 67,1 mg/ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 564,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

7. Síran horečnatý 10% sol inj/ sol ijf10 ml, 100 mg/1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
8 975,5200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

8. Síran horečnatý 20% sol inj/ sol ijf 10 ml, 200mg/1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 256,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

9. Chlorid draselný 7,5% sol inj 10 ml, 75 mg/1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 403,3200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

10. Chlorid draselný cps pld 600 mg s predĺženým uvoľňovaním

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 696,6400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

11.Chlorid draselný tbl ent 500 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
763,0200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

12. Kombinácie elektrolytov con inf 10 ml ( v 1ml: Tetrahydrát chloridu železnatého 695,8 µg, Chlorid zinočnatý 681,5 µg, Tetrahydrát chloridu manganatého 197,9 µg, Dihydrát chloridu meďnatého 204,6 µg, Hexahydrát chloridu chromitého 5,3µg, Pentahydrát se

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
4 440,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

13. Gluconan vápenatý 10% sol inj 10 ml 94 mg/1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 784,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

14. Uhličitan vápenatý tbl eff 500 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
198,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

15. Dihydrat chloridu vápenatého sol por 100 ml, 87,2mg/1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
218,2400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

16. Tetrahydrát disodnej soli glukóza -1-fosfátu con inf 10 ml 0,3762 g/ 1ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
9 983,3400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33617000-8 - Minerálne doplnky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

17. Vinpocetinum 5 mg/1 ml, con inf 2ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 102,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

18. Vinpocetinum tbl 5 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
103,0000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

19. Pentoxifylinum 20mg/1 ml, sol inj 5 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
557,7000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

20. Pentoxyfilinum tbl plg 400 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
258,1200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

21. Nimodipinum 0,2 mg/1 ml, sol inf 50 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 347,8800 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

22. Nimodipinum tbl flm 30 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 108,3800 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

23. Izosorbiddinitrát 0,1% 1 mg/1 ml, sol inj 10 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
5 249,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

24. Alprostadil 20 uq/1 ml, con inf/ plv ifo 1 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
850,0800 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

25. Alprostadil 0,5 mg/1 ml, con inf 0,2ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 469,0400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

26. Naftidrofuryl tbl plg 100 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
638,5600 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

27. Trimetazidinum tbl mod/ tbl flm/ tbl plg 35 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
238,2600 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

28. Amlodipínum tbl 5 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
168,3000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

29. Amlodipínum tbl 10mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
97,2000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

30. Verapamilum tbl plg 240 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
131,1000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

31. Felodipínum tbl plg 5 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
101,7600 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

32. Betahistíniumdichlorid tbl 24 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
321,3000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

33. Betahistíniumdichlorid tbl 8 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26,3000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

34. Betahistíniumdichlorid tbl 16 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
44,2200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

35. Izosorbidmononitrát tbl plg/ cps plg 40 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
134,8000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

36. Izosorbidmononitrát tbl 20 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
27,3600 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

37. Izosorbidmononitrát tbl plg/ cps plg 60 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
69,1200 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

38. Lacidipínum tbl flm 4 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
116,3400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

39. Molsidomínum tbl 2 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45,9000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

40. Molsidomínum tbl 4 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
45,9000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

41. Molsidomínum tbl plg 8 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22,8000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

42. Glyceroltrinitrát tbl slg 0,5 mg

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
139,4400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

43. Glyceroltrinitrát 8mg/1g, sol asl 10 g

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
58,5000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

44. Etofylín 160mg + monohydrát teofylínu 40mg sol inj 2 ml

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
16,4000 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622000-6 - Liečivá pre srdcovocievny systém
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

45. Hypotenzíva - Antihyrtenzíva

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 574,6400 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33600000-6 - Farmaceutické výrobky
Doplňujúci CPV
33622200-8 - Antihypertenzíva
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody