Stav: Zrušená

Serverový čas: 25.09.2021 19:47

Karta obstarávania #2314/2021/ODDVO
Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)

Informácie

ID zákazky
13228
Názov predmetu
Optimalizácia vykurovania objektu Stredoslovenskej galérie (Pretórium)
Číslo spisu
2314/2021/ODDVO
Číslo z vestníka VO
32010-WNT vo vestníku 157/2021 zo dňa 9. 7. 2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
51 322,79 EUR
Hlavný CPV
44620000-2 - Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
Doplňujúci CPV
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
45262520-2 - Murárske práce
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je výmena súčasných elektrických konvektorov za elektrické olejové radiátory so zabudovaným termostatom, ktorých teplotu bude možné regulovať centrálnou riadiacou jednotkou IQRC (bezdrôtová zónová regulácia, centrálne ovládanie) s možnosťou nastavenia režimu útlmu v mimopracovnom čase a zónovú reguláciu teploty. Práce zahŕňajú demontáž starých vykurovacích zariadení, drobné murárske práce na vysprávke muriva, dopravu a montáž nových vykurovacích zariadení, odvoz odpadu vrátane revízie nových vykurovacích zariadení. Detailný opis a špecifikácia zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii (Príloha č. 2 Výzvy) a vo výkaz/výmer (Príloha č. 3 Výzvy).

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.07.2021 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Stredoslovenská galéria
Adresa
Dolná 8
Banská Bystrica
975 90, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Píšová
anna.pisova@bbsk.sk
+421 948199610

Dokumenty