Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.11.2023 02:37

Karta obstarávania #151/2021
Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2

Informácie

ID zákazky
13567
Názov predmetu
Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2
Číslo spisu
151/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45223110-0 - Inštalácia kovových konštrukcií
Doplňujúci CPV
45223210-1 - Oceľové konštrukcie
45111300-1 - Demontážne práce
45255400-3 - Montážne práce
42320000-5 - Pece na spaľovanie odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a výmena oplechovania násypiek kotlov K1, K2 v závode Zariadenia na energetické využitie odpadu (ďalej len „ZEVO“).

Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 1 – technická špecifikácia.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
06.08.2021 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
06.08.2021 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty