Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.12.2022 22:50

Karta obstarávania #R1-9/191/2021
Dezinfekčné prostriedky

Informácie

ID zákazky
15186
Názov predmetu
Dezinfekčné prostriedky
Číslo spisu
R1-9/191/2021
Číslo z vestníka VO
283/2021; 58232-MST
Číslo z vestníka EU
2021/S 238-626678
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
2 035 423,06 EUR
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka dezinfekčných prostriedkov, prípravkov, umývacích emulzií, ochranných krémov a ďalšieho spotrebného tovaru na dezinfekciu rúk, kože, slizníc, plôch, nástrojov, endoskopov a pod., ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocničných zariadeniach, v sortimente a objemoch špecifikovaných v časti „B. Opis predmetu zákazky“, týchto súťažných podkladov, vrátane ostatných služieb spojených s dodávkou.
Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
11.01.2022 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
11.01.2022 10:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Bratislava
Adresa
Pažítková 4
Bratislava
821 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Jan Mlynarčík
jan.mlynarcik@unb.sk
+421 905607915

Dokumenty

Časť I. Tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze etanolu (najmenej 80% hmotnostných w/w)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
294 446,42 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Doplňujúci CPV
33631600-8 - Antiseptiká a dezinfekčné prostriedky
33741300-9 - Dezinfekčné prostriedky na ruky
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť II. Tekutý dezinfekčný prostriedok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk na báze propanolu (s obsahom najmenej 75% hmotnostných, w/w)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
213 335,80 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť III. Dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v tekutej forme

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
85 208,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť IV. Dezinfekčný prípravok na rýchlu dezinfekciu povrchov a malých plôch postrekom v penovej podobe pri aplikácii

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
11 355,75 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť V. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov (inkubátory, digitálne teplomery, polyakrylát, operačné svietidlá, monitory, gumu, plast, UZ sondy, plexisklo, koženka, prístrojová technika…)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
10 695,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť VI. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov (inkubátory, digitálne teplomery, polyakrylát, operačné svietidlá, monitory, gumu, plast, UZ sondy, plexisklo, koženka, prístrojová technika...

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
20 827,05 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť VII. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch – napustené utierky

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
40 032,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť VIII. Dezinfekčný prostriedok na rýchlu dezinfekciu malých plôch z citlivých materiálov – napustené utierky (inkubátory, digitálne teplomery, polyakrylát, operačné svietidlá, monitory, guma, plast, UZ sondy, koženka, prístrojová technika...

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
80 346,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť IX. Suché utierky určené do uzavretého systému na dezinfekciu malých plôch vrátane vedierok

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
12 151,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť X. Dezinfekčná a čistiaca pena zabraňujúca zaschnutiu znečistenia na chirurgických nástrojoch obsahujúca enzymatický komplex

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
21 006,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XI. Čistiaci a dezinfekčný prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky s obsahom glutaraldehydu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 114,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XII. Čistiaci a dezinfekčný prípravok na nástroje, anesteziologické príslušenstvo a zdravotnícke pomôcky na báze kyseliny peroxyoctovej (aj na Cl. Difficile)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 941,97 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XIII. Dezinfekčný prípravok na plošnú dezinfekciu na báze kys. peroxyoctovej (v práškovej podobe)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
1 249,95 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XIV. Dezinfekčný prípravok na plochy na báze inej účinnej látky ako kys.peroxyoctovej

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 997,44 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XV. Dezinfekčný prípravok na plošnú dezinfekciu a dezinfekciu výleviek s obsahom aktívneho chlóru s aktívnou látkou dichlorizokyanuran sodný

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 937,95 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XVI. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu konštrukcií a matracov postelí od výrobcu LINET spol. s r.o.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
60 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XVII. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu konštrukcií a matracov postelí od výrobcu LINET spol. s r.o.

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
87 129,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XVIII. Alkoholový dezinfekčný prípravok na kožu bez obsahu PVP-jódu NEFAREBNÝ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
15 433,33 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XIX. Alkoholový dezinfekčný prípravok na kožu bez obsahu PVP-jódu FAREBNÝ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
3 363,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XX. Alkoholový dezinfekčný prípravok na kožu s obsahom PVP-jódu NEFAREBNÝ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
924,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXI. Alkoholový dezinfekčný prípravok na kožu s obsahom PVP-jódu FAREBNÝ

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
924,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXII. Vodný roztok PVP-jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
128 484,84 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXIII. Polyhexanid (ako alternatívne antiseptikum bez jódu pre oblasť pediatrie, gynekológie a pod.)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
22 800,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXIV. Alkoholové dezinfekčné utierky na dezinfekciu cievnych vstupov s obsahom chlorhexidinu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
57 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXV. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu slizníc bez obsahu jódu

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 731,99 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXVI. Dezinfekčný prostriedok na dezinfekciu slizníc s obsahom chlorhexidínu (urogenitálna oblasť, dutina ústna a pod.)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
33 390,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXVII. Sada dekolonizačných prípravkov na MRSA (obsahujúce kompatibilné prípravky)

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
90 680,02 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXVIII. Prípravok na dekolonizáciu MRSA s obsahom peroxidu vodíka

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
25 116,16 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXIX. Dezinfekčný prípravok na nohy pred vstupom do bazéna

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
581,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXX. Tekuté mydlo/umývacia emulzia s dezinfekčným účinkom

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
2 737,50 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXXI. Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre manuálne použitie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
88 880,34 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Časť XXXII. Dva dezinfekčné prípravky na dekontamináciu endoskopov a iných termolabilných pomôcok zabezpečujúce vyšší stupeň dezinfekcie s kompatibilnými enzymatickými detergentmi pre strojové použitie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
475 000,47 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody