Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:08

Karta obstarávania #220/2021
Výmena a oprava technologickej linky

Informácie

ID zákazky
17113
Názov predmetu
Výmena a oprava technologickej linky
Číslo spisu
220/2021
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Hlavný CPV
42417310-8 - Dopravníkové pásy
Doplňujúci CPV
42417300-5 - Príslušenstvo dopravníkov
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
31642000-8 - Elektrické detekčné prístroje
31642400-2 - Prístroje na detekciu nekovových predmetov
31157000-1 - Induktory/indukčné cievky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti:
Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov.
Časť II: Oprava magnetického separátora nemagnetických kovov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.01.2022 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
31.01.2022 11:15:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Alexander Kanóc
kanoc@olo.sk
+421 949007350

Dokumenty

Časť I: Výroba a montáž dopravníkovej reťaze a modulárnych pásov.

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
42417310-8 - Dopravníkové pásy
Doplňujúci CPV
42417300-5 - Príslušenstvo dopravníkov
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť II: Oprava magnetického separátora nemagnetických kovov.

Stav
Ukončená
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
31642000-8 - Elektrické detekčné prístroje
Doplňujúci CPV
31642400-2 - Prístroje na detekciu nekovových predmetov
45255400-3 - Montážne práce
31157000-1 - Induktory/indukčné cievky
45111300-1 - Demontážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy