Stav: Ukončená

Serverový čas: 18.07.2019 13:26

Karta obstarávania #36587/2018
Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne II

Informácie

ID zákazky
2017
Názov predmetu
Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne II
Číslo spisu VO
36587/2018
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
33 333,00 EUR
Hlavný CPV
45200000-9 - Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a práce inžinierskych stavieb
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Stručný opis obstarávania

Predmetom zákazky je: Vybudovanie fotovoltaickej elektrárne na streche budovy Zariadenia pre seniorov v Trnave.
Rozsah zákazky je vybudovanie FTVE za maximálnu cenu 40000 € vrátane DPH s čo najväčším inštalovaným výkonom za dodržania podmienky výroby elektrickej energie za rok, rovnajúcej sa min 1000–násobku inštalovaného výkonu FTVE. Uchádzač navrhne a zrealizuje množstvo, typ a rozloženie fotovoltaických panelov pri dodržaní statikom daných limitov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2018 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Trnava
Adresa
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovenská republika
Procesný garant
František Drgoň
frantisek.drgon@trnava.sk
+421 333236129
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Dokumenty