Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 19:41

Karta obstarávania #109-2022
Nákup originálnych tonerov a spotrebného materiálu

Informácie

ID zákazky
29423
Názov predmetu
Nákup originálnych tonerov a spotrebného materiálu
Číslo spisu
109-2022
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
70 000,00 EUR
Hlavný CPV
30125100-2 - Tonerové náplne
Doplňujúci CPV
30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup originálnych tonerov a spotrebného materiálu do tlačiarní Brother, Hewlett Packard, Canon, Kyocera, Xerox, Epson.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.08.2022 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Slávka Hajčaková
hajcakova@olo.sk
+421 918110143

Dokumenty