Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.12.2023 21:47

Karta obstarávania #2022-83
Operatívny leasing osobných a úžitkových dodávkových vozidiel

Informácie

ID zákazky
30037
Názov predmetu
Operatívny leasing osobných a úžitkových dodávkových vozidiel
Číslo spisu
2022-83
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
177 000,00 EUR
Hlavný CPV
98300000-6 - Rôzne služby
Doplňujúci CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá / PA02-0 - Prenájom (lízing)
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je operatívny leasing osobných a úžitkových motorových vozidiel spolu so zabezpečením služieb súvisiacich s údržbou a prevádzkou motorových vozidiel, so zabezpečením povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia a ďalších služieb spojených s prevádzkovaním motorových vozidiel a s vybavovaním príslušnej administratívy.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2022 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Michaela Lúčna
lucna@olo.sk
+421 918110144

Dokumenty

I. časť: Leasing osobných vozidiel M1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
63 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá / PA02-0 - Prenájom (lízing)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

II. časť: Leasing dodávkových úžitkových vozidiel kategórie N1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
114 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34100000-8 - Motorové vozidlá / PA02-0 - Prenájom (lízing)
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody