Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.04.2024 05:46

Karta obstarávania #SNV_VOS_1_2019
Vybavenie operačných sál (Spišská Nová Ves)

Informácie

ID zákazky
3106
Názov predmetu
Vybavenie operačných sál (Spišská Nová Ves)
Číslo spisu
SNV_VOS_1_2019
Číslo z vestníka VO
6502 - MST
Číslo z vestníka EU
2019/S 066-153653
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
412 203,67 EUR
Hlavný CPV
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení potrebných pre vybavenie operačných sál pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok /skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

lehota viazanosti ponuk do 16.5.2020

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
16.07.2019 11:00:00
Plánované otváranie ponúk
16.07.2019 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s.
Adresa
ul. Jánskeho 1
Spišská Nová Ves
052 01, Slovenská republika
Procesný garant
Osoba poverená verejným obstarávateľom
vo1@svetzdravia.com
+421 904420290
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/9494

Dokumenty

Jednodverový parný sterilizátor

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
27 628,67 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33191100-6 - Sterilizátory
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Nízkoteplotný sterilizátor

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
72 053,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33191100-6 - Sterilizátory
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Elektrochirurgická jednotka

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
48 267,28 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33161000-6 - Elektrochirurgické jednotky
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Operačné stoly s príslušenstvom

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
139 134,77 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192230-3 - Operačné stoly
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Operačný stôl bariatrický

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
41 481,94 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33192230-3 - Operačné stoly
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Operačné lampy

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
83 638,01 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
33167000-8 - Operačné lampy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy