Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 08:16

Karta obstarávania #SOŠV-22-22-SOŠM
Lyžiarsky a cyklistický trenažér s centrálnym riadením II

Informácie

ID zákazky
31420
Názov predmetu
Lyžiarsky a cyklistický trenažér s centrálnym riadením II
Číslo spisu
SOŠV-22-22-SOŠM
Druh postupu
Verejná obchodná súťaž
Typ šablóny
Verejná obchodná súťaž
Druh obstarávania
-
Výsledok verejného obstarávania
Iný typ zmluvy
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie lyžiarskeho a cyklistického trenažéra, ktoré budú riadené centrálnym systémom, ktorý bude generovať QR kódy a následne vyhodnocovať aktivitu návštevníka na trenažéroch.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Podľa súťažných podkladov
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.09.2022 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.09.2022 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Slovenský olympijský a športový výbor
Adresa
Junácka 6
Bratislava
831 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milica Mikušová
mikusova@olympic.sk
+421 918924828

Dokumenty