Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 22.02.2024 12:15

Karta obstarávania #VO2-2024/000187
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov v objektoch a zariadeniach MV SR ( 7 krajov)

Informácie

ID zákazky
31580
Názov predmetu
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky VTZ elektrických a bleskozvodov v objektoch a zariadeniach MV SR ( 7 krajov)
Číslo spisu
VO2-2024/000187
Číslo z vestníka VO
214/2023 zn. 35495-MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 210-665099
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 430 000,00 EUR
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Doplňujúci CPV
71632000-7 - Technické skúšky
71356100-9 - Technická kontrola
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických a bleskozvodov v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.11.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
01.12.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Mravík
lubos.mravik@minv.sk
+421 250944233

Dokumenty

časť 1 - Banskobystrický kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
224 158,99 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 2 - Nitriansky kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
118 806,73 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 3 - Prešovský kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
220 224,45 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 4 - Trenčiansky kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
85 398,17 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 5 - Trnavský kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
84 267,11 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 6 - Žilinský kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
177 144,55 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

časť 7 - Bratislavský kraj

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
520 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
71600000-4 - Služby v oblasti technického skúšania, technickej analýzy a technického poradenstva
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody