Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 05.12.2022 22:50

Karta obstarávania #SE-VO-2022/010
Pick-upy pre UHCP_typ1

Informácie

ID zákazky
32065
Názov predmetu
Pick-upy pre UHCP_typ1
Číslo spisu
SE-VO-2022/010
Číslo z vestníka EU
2022/S 191-540242
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
484 100,00 EUR
Hlavný CPV
34110000-1 - Osobné automobily
Doplňujúci CPV
34114200-1 - Policajné automobily
34113300-5 - Terénne vozidlá
32342410-9 - Zvukové zariadenie
34928430-1 - Majáky
VO sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodanie určitého počtu kusov toho istého automobilu (všetky kusy v rovnakom prevedení). Z dôvodov technicko-právnych (záruka) nie je možné realizovať dodanie a montáž doplnkovej výbavy samostatne.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom konkrétnej zákazky je dodanie 9 ks terénny úžitkových automobilov v prevedení Pick-up pre potreby Úradu hraničnej a cudzineckej polície.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
15.11.2022 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
15.11.2022 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty