Stav: Ukončená

Serverový čas: 29.05.2023 10:10

Karta obstarávania #3358/2022
Poskytovanie výkonov pracovnej zdravotnej služby

Informácie

ID zákazky
32432
Názov predmetu
Poskytovanie výkonov pracovnej zdravotnej služby
Číslo spisu
3358/2022
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
220 429,80 EUR
Hlavný CPV
85000000-9 - Zdravotnícka a sociálna pomoc
Doplňujúci CPV
85100000-0 - Zdravotnícke služby
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zadávanej zákazky je zabezpečenie činností pracovnou zdravotnou službou. Ponuka komplexných služieb poskytovaných pracovnou zdravotnou službou v súlade s platnou legislatívou, najmä príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
11.11.2022 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
14.11.2022 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty