Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 20.01.2020 08:38

Karta zákazky #046-1/DNS/OVO/04/19Ja
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Martin ARO

Informácie

ID zákazky
3300
Názov predmetu
Infúzna technika vrátane poskytnutia záručného servisu - Nemocnice Martin ARO
Číslo spisu VO
046-1/DNS/OVO/04/19Ja
Číslo z vestníka VO
14325-MUT
Číslo z vestníka EU
2018/S 195-440939
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ obstarávania
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
40 600,00 EUR
Hlavný CPV
33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK0 - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky ARO, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.05.2019 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
09.05.2019 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Adresa
Limbová 2
Bratislava
837 52, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Anna Javorová
javorova@unm.sk
+421 434203346

Dokumenty