Stav: Zrušená

Serverový čas: 17.06.2019 21:49

Karta obstarávania #ID 170/2019
Rekonštrukcia vzduchotechniky a školského bazéna pre Gymnázium Martina Kukučína Revúca

Informácie

ID zákazky
3390
Názov predmetu
Rekonštrukcia vzduchotechniky a školského bazéna pre Gymnázium Martina Kukučína Revúca
Číslo spisu VO
ID 170/2019
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ obstarávania
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
95 000,00 EUR
Hlavný CPV
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce
Doplňujúci CPV
45310000-3 - Elektroinštalačné práce
45331000-6 - Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác. Jedná sa o stavebné práce na rekonštrukcii školského bazéna – dodávka a montáž vzduchotechniky,
rekonštrukcia silnoprúdovej elektroinštalácie a ústredného vykurovania.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách tejto výzvy a v projektovej dokumentácii.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.04.2019 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Gymnázium Martina Kukučína (Revúca)
Adresa
Clementisova 1166
Revúca
050 01, Slovenská republika
Procesný garant
Ľubica Kapustová
lubica.kapustova@bbsk.sk
+421 484325572

Dokumenty