Stav: Ukončená

Serverový čas: 27.03.2023 03:12

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/003058
Diaľkovo ovládané delaboračné zariadenia

Informácie

ID zákazky
36213
Názov predmetu
Diaľkovo ovládané delaboračné zariadenia
Číslo spisu
SE-VO2-2023/003058
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
117 000,00 EUR
Hlavný CPV
39225500-0 - Pyrotechnika
Doplňujúci CPV
35000000-4 - Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné vybavenie
42997300-4 - Priemyselné roboty
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Predmetom zákazky je dodanie 2 kusov toho istého zariadenia v rovnakom prevedení. Predmet zákazky z tohto dôvodu nie je možné rozdeliť na časti.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodanie 2ks nových pyrotechnických delaboračných zariadení určených na bezpečné rozoberanie munície a rúrových bômb. Predmetom zákazky sú aj služby súvisiace s dopravou na miesto dodania, inštalácia a uvedenie delaboračných zariadení do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
09.02.2023 13:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
09.02.2023 13:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika

Dokumenty