Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 15:52

Karta obstarávania #37/2022/VM
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra

Informácie

ID zákazky
36293
Názov predmetu
Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 -Cabajská ul., Nitra
Číslo spisu
37/2022/VM
Číslo z vestníka VO
51179-WYP
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
26 304,42 EUR
Hlavný CPV
45233253-7 - Práce vrchnej stavby chodníkov
Doplňujúci CPV
45231400-9 - Stavebné práce na stavbe elektrických vedení
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je zhotovenie diela Úprava autobusových zastávok a prechod pre chodcov na ceste II/562 Cabajská ul. Nitra v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD), ktorá je v prílohe č. 1 súťažných podkladov a jej súčasťou je aj stavebno-technická dokumentácia a opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Sociálne zodpovedné obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2023 15:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Mesto Nitra
Adresa
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Viktor Moravec
viktor.moravec@msunitra.sk
+421 0376502344

Dokumenty