Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.03.2023 16:37

Karta obstarávania #UNLP-2022-64-PZ
Rekonštrukcia 4 ks výťahov – Výťah P-O a R-S

Informácie

ID zákazky
36397
Názov predmetu
Rekonštrukcia 4 ks výťahov – Výťah P-O a R-S
Číslo spisu
UNLP-2022-64-PZ
Číslo z vestníka VO
005/2023
Druh postupu
Podlimitná zákazka
Typ šablóny
Podlimitná zákazka
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
665 450,00 EUR
Hlavný CPV
45313100-5 - Inštalovanie výťahov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Rekonštrukcia výťahov - výmena 4 ks osobných výťahov - demontáž pôvodných výťahov, ich likvidácia, výroba, dodávka a montáž nových výťahov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

Uchádzačom je umožnená obhliadka miesta plnenia predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou.

Zelené obstarávanie

Áno

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.01.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.01.2023 13:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa
Rastislavova 43
Košice - mestská časť Juh
04190, Slovenská republika
Procesný garant
Ivana Boháčiková
ivana.bohacikova@unlp.sk
+421 556153011
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/1295/zakazky

Dokumenty