Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 26.03.2023 11:02

Karta obstarávania #F-03/2023
Multifunkčná ANGIO stena

Informácie

ID zákazky
36857
Názov predmetu
Multifunkčná ANGIO stena
Číslo spisu
F-03/2023
Číslo z vestníka VO
012/2023
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Hlavný CPV
45000000-7 - Stavebné práce
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Podrobný opis predmetu v prílohe č. 3 Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.02.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.02.2023 10:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Nemocnica Poprad, a.s.
Adresa
Banícka 803/28
Poprad
45, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Faltinová
faltinova.j@nemocnicapp.sk
+421 527125219

Dokumenty