Stav: Ukončená

Serverový čas: 23.09.2023 17:38

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/003797
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore SR - 4

Informácie

ID zákazky
38559
Názov predmetu
Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy prostriedkov protiplynovej služby zaradených v Hasičskom a záchrannom zbore SR - 4
Číslo spisu
SE-VO2-2023/003797
Číslo z vestníka VO
95/2023 - 17879-MSS
Číslo z vestníka EU
2023/S 093-288698
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
3 949 227,54 EUR
Hlavný CPV
50410000-2 - Opravy a údržba meracích, skúšobných a kontrolných prístrojov
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
Odôvodnenie nerozdelenia predmetu zákazky na časti je uvedené v prílohe č. 8 SP.
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, odstraňovanie porúch v rámci pozáručného servisu na autonómnych dýchacích prístrojoch, evakuačných dýchacích prístrojoch a evakuačných sadách, ochranných protichemických oblekoch, ochranných hasičských zásahových prilbách, oživovacích prístrojoch, detekčných prístrojoch, analyzátoroch dychu a ich kalibrácie (justáže), kontrolných a meracích zariadeniach, plniacich zariadeniach a vysokotlakových vzduchových kompresoroch, odborné prehliadky a odborné skúšky vrátane tlakovej skúšky tlakových fliaš oceľových aj kompozitných, zabezpečenie užívateľského školenia prostriedkov protiplynovej služby vyrobených alebo zastúpených firmou Dräger, Lübeck Nemecko.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
13.06.2023 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
14.06.2023 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Ľuboš Mravík
lubos.mravik@minv.sk
+421 250944233

Dokumenty