Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 29.05.2023 10:24

Karta obstarávania #0944/2023
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadov

Informácie

ID zákazky
38808
Názov predmetu
Zber, odvoz a zneškodnenie odpadov
Číslo spisu
0944/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
33 895,44 EUR
Hlavný CPV
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
Doplňujúci CPV
90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu
90511000-2 - Služby na zber odpadu
90512000-9 - Služby na prepravu odpadu
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je zabezpečenie služby súvisiace so zberom, odvozom a zneškodnením odpadu z priestorov DPMK a.s. Predmetom zákazky sú nasledujúce druhy odpadu: nebezpečný odpad 150110, 150202, 160107, 200121.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
29.03.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
30.03.2023 10:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Ing. Diana Kégler
diana.kegler@dpmk.sk
+421 556407533

Dokumenty