Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.09.2023 08:33

Karta obstarávania #72088/2023/164
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS IACS

Informácie

ID zákazky
39353
Názov predmetu
Služby podpory, prevádzky a rozvoja informačného systému IS IACS
Číslo spisu
72088/2023/164
Číslo z vestníka EU
2023/S 065-192513
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
5 832 931,20 EUR
Hlavný CPV
72000000-5 - Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora
Doplňujúci CPV
72265000-0 - Konfigurovanie softvéru
72266000-7 - Softvérové poradenstvo
72267000-4 - Služby na údržbu a opravu softvéru
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Zákazka nie je rozdelená na časti - zdôvodnenie
zdôvodnenie je uvedené v prílohe č. 6 súťažných podkladov
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb podpory, prevádzky a rozvoj informačného agendového systému (IACS), zabezpečenie opráv chýb a vývoj podľa požiadaviek Objednávateľa. Účelom je zabezpečenie vykonávania úkonov vo forme poskytovaných služieb smerujúcich k bezproblémovému užívaniu a rozvoju IS na základe požiadaviek objednávateľa.


Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Poznámka

PTK k predmetu zákazky zverejnené na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/442674?cHash=77f68e68bd1665c43bb16202018de9b1

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.10.2023 12:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
30.10.2023 14:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Anna Langšádlová
anna.langsadlova@apa.sk
+421 918612497

Dokumenty