Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 21.07.2024 20:50

Karta DNS #DNS NL 2/2023
DNS _ Objednávka dopravy nesúvisiacej s prepravou osôb, prenájom dopravných prostriedkov, strojných zariadení a stavebných mechanizmov

Informácie

ID zákazky
40093
Názov predmetu
DNS _ Objednávka dopravy nesúvisiacej s prepravou osôb, prenájom dopravných prostriedkov, strojných zariadení a stavebných mechanizmov
Číslo spisu
DNS NL 2/2023
Číslo z vestníka VO
13703-MUS
Číslo z vestníka EU
2023/S 070-215276
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
160 000,00 EUR
Hlavný CPV
60182000-7 - Prenájom priemyselných vozidiel s vodičom
Doplňujúci CPV
45500000-2 - Prenájom stavebných strojov a zariadení a strojov a zariadení stavebného inžinierstva s obsluhou
60181000-0 - Prenájom nákladných vozidiel s vodičom
60180000-3 - Prenájom vozidiel na prepravu tovaru s vodičom
45520000-8 - Prenájom zariadení na zemné práce s obsluhou
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na zabezpečovanie činností DPB, a. s. súvisiacou s potrebou objednania dopravy alebo prenájmu zariadení na operatívne riešenie jednotlivých úloh špecifikovaných v konkrétnych výzvach. Podrobná technická špecifikácia a termín dodania budú obsahom konkrétnej výzvy podľa aktuálnych požiadaviek DPB, a.s.

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
11.05.2023 10:30:00
Lehota na predkladanie žiadostí
11.05.2027 00:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty