Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.09.2023 08:15

Karta obstarávania #73146/2023/164 -1/2023/VO-PPA
Nástroje na monitorovanie prevádzky a analýzy dát na platforme Forti

Informácie

ID zákazky
40319
Názov predmetu
Nástroje na monitorovanie prevádzky a analýzy dát na platforme Forti
Číslo spisu
73146/2023/164 -1/2023/VO-PPA
Číslo z vestníka EU
2023/S 086-265897
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
317 495,00 EUR
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
Doplňujúci CPV
48825000-7 - Webové servery
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nasadenie nástrojov na identifikáciu bezpečnostných incidentov a implementácia systému
pre ukladanie a koreláciu logov v sieti obstarávateľa a nasadenie do IKT infraštruktúry, systém pre centrálnu automatizáciu a správu zariadení fortinet - FortiGate, FortiSwitch, FortiAP a nasadenie do IKT infraštruktúry, Next Generation Firewall v hardwarovom prevedení a nasadenie do IKT infraštruktúry a Web proxy HW zariadenie.
Podrobný opis je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podkladov a zmluvných podmienkach uvedených v Prílohe č. 3 súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
30.05.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
30.05.2023 10:30:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Pôdohospodárska platobná agentúra
Adresa
Hraničná 12
Bratislava
81526, Slovenská republika
Procesný garant
JUDr. Ing. Jana Lapinová
jana.lapinova@apa.sk
+421 905748861

Dokumenty

Systém pre ukladanie a koreláciu logov v sieti a Systém pre centrálnu automatizáciu a správu zariadení

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
71 603,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Next Generation Firewall v hardwarovom prevedení

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
144 892,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
32420000-3 - Sieťové zariadenia
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Web proxy HW zariadenie

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
101 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
48825000-7 - Webové servery
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy