Stav: Ukončená

Serverový čas: 20.05.2024 20:33

Karta obstarávania #SE-VO-2023/010
Snežné skútre

Informácie

ID zákazky
42326
Názov predmetu
Snežné skútre
Číslo spisu
SE-VO-2023/010
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
583 333,00 EUR
Hlavný CPV
34132000-1 - Motorové sane
Doplňujúci CPV
34410000-4 - Motocykle
34421000-7 - Motorové skútre
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Áno
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je nákup 25 ks snežných skútrov. Z toho predmetom časti 1 zákazky je nákup 17 ks snežných skútrov a predmetom časti 2 zákazky je nákup 8 ks snežných skútrov

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
31.07.2023 10:05:00

Centrálny verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Snežné skútre_1

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
425 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34132000-1 - Motorové sane
Doplňujúci CPV
34410000-4 - Motocykle
34421000-7 - Motorové skútre
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Snežné skútre_2

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
158 333,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34132000-1 - Motorové sane
Doplňujúci CPV
34410000-4 - Motocykle
34421000-7 - Motorové skútre
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody