Stav: Ukončená

Serverový čas: 03.03.2024 16:28

Karta zákazky #SE-VO1-2022/002258-071
Server s úložiskom

Táto zákazka je súčasťou DNS #SE-VO1-2022/002258 IKT zariadenia DNS

Informácie

ID zákazky
42993
Názov predmetu
Server s úložiskom
Číslo spisu
SE-VO1-2022/002258-071
Druh postupu
Zákazka v DNS
Typ šablóny
Zákazka v DNS
Druh obstarávania
Tovar, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
181 560,60 EUR
Hlavný CPV
30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Doplňujúci CPV
48820000-2 - Servery
51611100-9 - Inštalácia technického vybavenia (hardvér) počítačov
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je obstaranie servera s úložiskom na zabezpečenie bezproblémového chodu v kritickej infraštruktúre, odboru špeciálnych činností útvaru ochrannej služby a prevencie Úradu inšpekčnej služby.

• Diskové pole – v počte 1 komplet
• Server – v počte 1 ks
• Inštalácia a konfigurácia zariadenia

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
25.07.2023 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.07.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Alexander Starčevič
alexander.starcevic@minv.sk
+421 250944574

Dokumenty