Stav: Ukončená

Serverový čas: 22.07.2024 03:38

Karta obstarávania #SE-VO-2023/012
Prívesy a návesy

Informácie

ID zákazky
43176
Názov predmetu
Prívesy a návesy
Číslo spisu
SE-VO-2023/012
Číslo z vestníka EU
2023/S 135-431327
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
322 200,00 EUR
Hlavný CPV
34223000-6 - Prívesy a návesy
Obstarávanie sa delí na časti
Áno
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom časť č. 1 je dodanie prívesu na prepravu kontajnera s pretlakovou komorou. Podrobný opis predmetu časti č. 1 zákazky je uvedený v prílohe č. 1.1 SP.
Predmetom časť č. 2 je dodanie dvoch návesov na prepravu kontajnerov - Podrobný opis predmetu časti č. 2 zákazky je uvedený v prílohe č. 1.2 SP.
Predmetom časť č. 3 je dodanie podvalníkového návesu - Podrobný opis predmetu časti č. 3 zákazky je uvedený v prílohe č. 1.3 SP.

Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.08.2023 10:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
24.08.2023 10:05:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Matej Sliška
matej.sliska@minv.sk
+421 250944311
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/239

Dokumenty

Príves na prepravu kontajnera s pretlakovou komorou

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
115 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223000-6 - Prívesy a návesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Náves na prepravu kontajnerov

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
74 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223000-6 - Prívesy a návesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Podvalníkový náves

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
133 000,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najlepší pomer ceny a kvality
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
34223000-6 - Prívesy a návesy
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy