Stav: Ukončená

Serverový čas: 11.12.2023 14:08

Karta obstarávania #3047/2023
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD 2024-2027

Informácie

ID zákazky
44375
Názov predmetu
Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD 2024-2027
Číslo spisu
3047/2023
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
330 000,00 EUR
Hlavný CPV
09123000-7 - Zemný plyn
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Zabezpečenie nepretržitej dodávky paliva CNG na pohon autobusov MHD v predpokladanom množstve 220 800,00 kg v období 48 mesiacov s denným odberom CNG maximálne do množstva 3 000,00 kg. Súčasťou cenovej ponuky musí byť aj zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberného miesta uchádzača a zabezpečenie funkčnej plniacej stanice CNG.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie
22.08.2023 23:59:00
Plánované otváranie ponúk
23.08.2023 09:00:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Viktória Baranová
viktoria.baranova@dpmk.sk
+421 556407801

Dokumenty