Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 28.09.2023 10:00

Karta DNS #DNS NL 8/2023
Úprava geometrickej polohy koľaje

Informácie

ID zákazky
46183
Názov predmetu
Úprava geometrickej polohy koľaje
Číslo spisu
DNS NL 8/2023
Číslo z vestníka VO
29471-MUP
Číslo z vestníka EU
2023/S 165-520459
Druh postupu
DNS
Typ šablóny
DNS
Druh obstarávania
Stavebné práce
Predpokladaná hodnota
400 000,00 EUR
Hlavný CPV
45234121-0 - Práce na stavbe električkovej trate
Doplňujúci CPV
34941300-8 - Električkové trate
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS ktoré bude slúžiť na zadávanie zákaziek úprav geometrickej polohy otvoreného koľajového zvršku podbitím automatickou strojnou podbíjačkou koľajníc s grafickým výstupom po úprave koľají.
Dodávateľ zabezpečí úpravu polohy koľajových pásov otvoreného koľajového zvršku tvoreného zo žliabkových koľajníc tvaru NT1, NT3, Ri 60, ako aj hlavových koľajníc tipu 49 E1 upevnených na drevených, resp. betónových podvaloch s rozchodom 1000 mm.
Práce vykoná na základe technickej projektovej dokumentácie a pokynov objednávateľa s doložením výstupného protokolu s grafickým výstupom podbíjacieho stroja pred a po podbití definujúcim aktuálnu polohu na konkrétnom mieste upravovanej trate s dodržaním platných predpisov pre geometrickú polohu koľaje s toleranciou do 3 mm pre vzájomnú polohu koľajnicových pásov.
Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady prepravu zariadení na pracovisko v rámci siete električkových tratí, kontrolu ako aj dodržiavanie bezpečnosti pri práci.
Práce budú vykonávané podľa pokynov objednávateľa a v čase výluk električkovej dopravy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena

Termíny

Lehota na predkladanie žiadostí
26.09.2023 10:00:00
Plánované otváranie žiadostí
26.09.2023 10:15:00

Obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Adresa
Olejkárska 1
Bratislava
811 09, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Morvayová
morvayova.alena@dpb.sk
+421 259501484

Dokumenty