Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 30.11.2021 19:15

Karta obstarávania #11799/2020-220
Úžitkové automobily

Informácie

ID zákazky
4676
Názov predmetu
Úžitkové automobily
Číslo spisu
11799/2020-220
Číslo z vestníka VO
12009 - MST Vestník č. 67/2020
Číslo z vestníka EU
2020/S 059-140901
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Predpokladaná hodnota
659 100,00 EUR
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových úžitkových automobilov vrátane colných a daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbu vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla, povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt a mazív a min 5 l paliva.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
26.05.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
26.05.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Marián Donoval
marian.donoval@lesy.sk
+421 918334522

Dokumenty

1) Úžitkové automobily - malé

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
63 400,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

2) Úžitkový automobil - stredný

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
28 600,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

3) Úžitkové automobily – veľké

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
540 200,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

4) Mikrobus

Stav
Prebiehajúca
Predpokladaná hodnota bez DPH
26 900,00 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Náklady použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä nákladov počas životného cyklu
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
34136000-9 - Dodávkové automobily
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy