Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 16.04.2024 15:13

Karta obstarávania #SE-VO2-2023/004821
Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok

Informácie

ID zákazky
47970
Názov predmetu
Prostriedky na zastavenie a zber nebezpečných látok
Číslo spisu
SE-VO2-2023/004821
Číslo z vestníka VO
VVO č. 12/2024 pod zn. 1205-MST zo dna 17.1.2024
Číslo z vestníka EU
2024/S011-029049
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
258 404,70 EUR
Hlavný CPV
24950000-8 - Špecializované chemické výrobky
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Predmetom tejto zákazky je dodávka prostriedkov na zastavenie a zber nebezpečných látok

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
22.02.2024 09:00:00 (Online sprístupnení ponúk)
Plánované otváranie ponúk
23.02.2024 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Adresa
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovenská republika
Procesný garant
Miroslav Škvarka
miroslav.skvarka@minv.sk

Dokumenty