Stav: Ukončená

Serverový čas: 17.07.2024 22:26

Karta obstarávania #54818
Emulgačný a jemnozrnný bezdotykový rezací systém (priebežný schnell kuter)

Informácie

ID zákazky
54818
Názov predmetu
Emulgačný a jemnozrnný bezdotykový rezací systém (priebežný schnell kuter)
Číslo spisu
54818
Druh postupu
Prieskum trhu
Typ šablóny
Prieskum trhu
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
55 967,00 EUR
Hlavný CPV
39711200-1 - Prístroje na spracovanie potravín
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Emulgačný a jemnozrnný bezdotykový rezací systém (priebežný schnell kuter). Podrobný opis tvorí prílohu tejto Výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
12.04.2024 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
12.04.2024 09:30:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
ALTHAN, s.r.o.
Adresa
Chemlonská 1
Humenné
06601, Slovenská republika
Procesný garant
Mgr. Vojtech Kišš
vkiss@nexusconsulting.sk
+421 903012276

Dokumenty