Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.01.2023 10:07

Karta obstarávania #554/2020
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel

Informácie

ID zákazky
5967
Názov predmetu
Povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie služobných motorových vozidiel
Číslo spisu
554/2020
Číslo z vestníka VO
16/2020-3682-MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 016-033742
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ šablóny
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Predpokladaná hodnota
1 253 884,52 EUR
Hlavný CPV
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
Doplňujúci CPV
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Voď časť B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Ide o superreverz. Úradné hodiny podateľne: pracovné dni od 8-14 hod.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
24.02.2020 09:00:00
Plánované otváranie ponúk
25.02.2020 09:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Adresa
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovenská republika
Procesný garant
Jana Vajová
jana.vajova@lesy.sk
+421 918444141

Dokumenty

Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
520 849,92 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody

Havarijné poistenie vozidiel

Stav
Ukončená
Predpokladaná hodnota bez DPH
733 034,60 EUR
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Nie
Hlavný CPV
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody