Stav: Ukončená

Serverový čas: 24.09.2023 03:48

Karta obstarávania #1522/2020
Osobné ochranné pracovné prostriedky 20/21

Informácie

ID zákazky
7424
Názov predmetu
Osobné ochranné pracovné prostriedky 20/21
Číslo spisu
1522/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Tovar
Výsledok obstarávania
Uzavretie rámcovej dohody
Predpokladaná hodnota
42 108,30 EUR
Hlavný CPV
18100000-0 - Pracovné odevy, špeciálne pracovné odevy a doplnky
Doplňujúci CPV
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK042 - Košický kraj
Stručný opis

Predmetom zákazky je dodávka osobných ochranných pracovných prostriedkov – pracovného odevu, pracovnej obuvi a pracovných pomôcok bližšie opísaných a špecifikovaných v Prílohe č. 2 tejto výzvy.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Poznámka

Zákazka je vyhradená pre chránené dielne.

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
29.06.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Adresa
Bardejovská 6
Košice
043 29, Slovenská republika
Procesný garant
Alena Tóthová
alena.tothova@dpmk.sk
+421 556407346

Dokumenty