Stav: Ukončená

Serverový čas: 30.11.2023 22:13

Karta obstarávania #HaMi 15/2020
Odstávkové práce - údržba kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky 2020

Informácie

ID zákazky
8085
Názov predmetu
Odstávkové práce - údržba kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky 2020
Číslo spisu
HaMi 15/2020
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce, Služby
Výsledok obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
95 499,00 EUR
Hlavný CPV
45259000-7 - Opravy a údržba zariadenia
Doplňujúci CPV
45252300-1 - Stavebné práce na spaľovniach odpadu
45255400-3 - Montážne práce
45111300-1 - Demontážne práce
90500000-2 - Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Obstarávanie sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Odstávkové práce - údržba kotlov K1, K2 a prislúchajúcich technologických zariadení počas jesennej odstávky 2020

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
10.08.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
10.08.2020 10:10:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Adresa
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovenská republika
Procesný garant
Milan Hamala
hamala@olo.sk
+421 000000000

Dokumenty