Stav: Prebiehajúca

Serverový čas: 15.08.2020 10:03

Karta obstarávania #037/VS/OVO/03/20
Komplexné poistenie

Informácie

ID zákazky
8289
Názov predmetu
Komplexné poistenie
Číslo spisu VO
037/VS/OVO/03/20
Číslo z vestníka VO
29068-MSS
Číslo z vestníka EU
2020/S 146-359418
Druh postupu
Nadlimitná zákazka
Typ obstarávania
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Druh obstarávania
Služby
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
66516400-4 - Všeobecné poistenie zodpovednosti
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
66516500-5 - Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
VO sa delí na časti
Áno
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis obstarávania

Predmet zákazky Komplexné poistenie je rozdelený do piatich nasledovných častí:
Časť č. 1: Poistenie majetku
Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu
Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia
Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel
Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia
Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu ucelenú časť alebo na niekoľko ucelených častí alebo jednu ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vybrať uchádzača na každú ucelenú časť zvlášť.
Uchádzač v rámci jednej ucelenej časti, na ktorú predkladá ponuku, musí splniť celý rozsah jednotlivých podčastí predmetu zákazky zadefinovaný v minimálnych podmienkach príslušného predmetu zákazky.

Na vyhodnotenie je určená cena

bez DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
03.09.2020 10:00:00
Plánované otváranie ponúk
04.09.2020 10:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
Univerzitná nemocnica Martin
Adresa
Kollárova 2
Martin
03659, Slovenská republika
Procesný garant
Ľudmila Balková
balkova@unm.sk
+421 434203126

Dokumenty

Časť č. 1: Poistenie majetku

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 2: Poistenie zodpovednosti za škodu

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
66516400-4 - Všeobecné poistenie zodpovednosti
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 3: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri prevádzke a nakladaní so zdrojmi ionizujúceho žiarenia

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516400-4 - Všeobecné poistenie zodpovednosti
66516000-0 - Poistenie zodpovednosti
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 4: Poistenie motorových vozidiel

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66514110-0 - Poistenie motorových vozidiel
66516100-1 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy

Časť č. 5: Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia

Stav
Prebiehajúca
Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Elektronická aukcia
Áno
Hlavný CPV
66515200-5 - Poistenie majetku
Doplňujúci CPV
66516500-5 - Poistenie zodpovednosti pri výkone povolania
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy