Stav: Ukončená

Serverový čas: 01.08.2021 23:32

Karta obstarávania #1 – 3/2020/B
Oprava strechy – zatekanie okolo strešných okien v budove Bravo

Informácie

ID zákazky
8355
Názov predmetu
Oprava strechy – zatekanie okolo strešných okien v budove Bravo
Číslo spisu
1 – 3/2020/B
Druh postupu
Zákazka s nízkou hodnotou
Typ šablóny
Zákazka s nízkou hodnotou
Druh obstarávania
Stavebné práce
Výsledok verejného obstarávania
Uzavretie jednorázovej zmluvy
Predpokladaná hodnota
121 698,00 EUR
Hlavný CPV
44112400-2 - Strecha
Doplňujúci CPV
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45000000-7 - Stavebné práce
45432110-8 - Kladenie podláh
44112200-0 - Podlahové krytiny
VO sa delí na časti
Nie
Elektronická aukcia
Nie
Centrálne verejné obstarávanie
Nie
NUTS
SK - Slovenská republika
Stručný opis

Kompletná výmena pôvodnej strešnej krytiny za novú s príslušenstvom viď VV
Oprava/ výmena sadrokartónového stropu okolo okien po zatečení s príslušenstvom viď VV
Kompletná výmena poškodenej podlahy po zatečení za novú s príslušenstvom viď VV
Požadovaná záruka na práce a vodotesnosť strešného plášťa 24 mesiacov.

Presná a jednoznačná špecifikácia a rozsah predmetu zákazky uvedený v Prílohe č. 2 Výkaz výmer – neocenený.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena
Na vyhodnotenie je určená cena

vrátane DPH

Termíny

Lehota na predkladanie ponúk
20.08.2020 12:00:00

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie
K13 - Košické kultúrne centrá
Adresa
Kukučínova 2
Košice
040 01, Slovenská republika
Procesný garant
Soňa Marcinová
sona.marcinova@k13.sk
+421 905551899
Internetový odkaz na profil obstarávateľa
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15128

Dokumenty